Seier ja til bubilar - men må gjere skjermingstiltak

foto