Seier ja til bubilar - men må gjere skjermingstiltak