– Dei har eit ønskje om å bli inkludert på lik linje med andre hobbyar

foto