Firedagars veke i Sykkylven – Overtid på Grodås

foto