Klart for tverrfagleg dugnad om barn og unge si fritid

foto