Allereie etter ein time kunne bruktmarknaden karakteriserast med eitt ord: Suksess