Kreftforeningen reagerer på budsjettframlegg

foto