I Loen er ikkje motgang einsbetydande med å gje opp