Paraglider-ulukke i Loen - møtte skodde og mista sikten