Entreprenørfirmaet Kruse Smith, som har hovudkontor i Kristiansand, skal bygge siste parsell på fv 60

Denneveka sit Statens vegvesen og entreprenørfirmaet i samhandlingsmøte i Loen.