Endeleg kunne den nye Blaksettunnelen takast i bruk

foto