No vil han starte aksjonsgruppe

foto
Eivind Skjerven ønskjer å starte aksjonsgruppe mot utbygginga av Tonningskamben. Han peikar på området som både viktig turområde for unge og eldre, og som læringsarena for skulane når det kjem til blant anna orientering. – Her finn ein alle terrengtypar, og som gjer området unikt, seier 85-åringen. Foto: Roy Aron B. Myklebust