– Ynskjer å gje kvinnelege bilentusiastar eit ansikt

foto
Ingen typisk rånar: Det er mange som legg merke til ein ikkje-stereotypisk rånar som Nina på sosiale media. Ho trekk fram eit meir mangfaldig syn på bilmiljøet som ein positiv konsekvens, men opplever også kjønnsdiskriminering og hets. Foto: Stine Fjellkårstad