Rydding og reparering etter «Hans» fører til stengingar