Jubilant har søkt kommunen om støtte til særskilde tiltak