Fredinga har slått positivt ut for Singerheimen

foto