«Pølsa» vil hjelpe nordfjordingane til å få ut sitt potensial