Berging av kjøretøy pågår, og vegen er stengd for køyretøy med totalvekt større enn 7,5 tonn.

Annan trafikk skal kunne passere ved dirigering.

Berekna sluttid er sett til 16.30, men dette er usikkert, opplyser Statens vegvesen i sitt trafikkart. (Her finn du også oppdatering om hendinga).