Investeringar på nær ein million kunne ikkje vente på politisk handsaming