Her vert det markering mot innføring av Helseplattformen