Sjukepleiestudentar testa positivt - Helse Førde i gul beredskap

foto