Fare for skred - ny vurdering i føremiddag

foto
Fv 5723 Sande-Bødal i Lodalen er ein av fleire fylkesvegar som blir nattestengd. Foto: Thomas Thaule