Søkjer på nytt om fritak frå alle politiske verv

foto