Hyttefolk fryktar høge energiprisar skaper mindre hytteliv

foto