Ny fv 60 vedteken: - Vi tek ansvaret Sogn og Fjordane stakk av frå