Bad politikarane om hjelp til å få slutt på «peikeleiken»

foto