Fryktar for levebrødet om elva flaumar over. Ber om løyve til tiltak