Politikarane gjer lurt i å ikkje dra i gang ein diskusjon som set sinna i kok i store delar av kommunen

foto