Føreslær nærskuleprinsipp i Vestland - elevane skal ha rett på å gå på skule nær der dei bur

foto