- Rett som det er er vi i ein situasjon der luftambulansen ikkje kan kome