– Trasig at kommunen ikkje tok seg tid til sluttforhandlingar