- Som korpsmusikant vert du aldri plassert på reservebenken

foto