Manglande oppmøte fører til lenger ventetid på teoriprøve

foto