Betalar kr 265.000 pluss moms for grunnundersøking

foto