Også slektningar av Singer har engasjert seg i fredingssaka