Bøndene må kutte mjølkeproduksjonen med 2 prosent i 2020