– Store utfordringar, men inga krise

foto
Havnivået vil stige, men førebels stig landet raskare, sa professor Atle Nesje. Foto: Inge Fænn