Førebuing og opplæring til korona-vaksinering er i gang

foto