Det smakar dårleg å ofre matgleda til dei eldre ved å presse gjennom investeringar ein ikkje har råd til