Søkjer om landingstillatelse for helikopter her

foto