Tek til orde for betre lyssetjing og nytt gangfelt

foto