Tek til orde for betre lyssetjing og nytt gangfelt

foto
Hatledal vil ha gangfelt over rv 15, på moloen der gangstien på utsida av autovernet stoppar. Foto: Roy Aron Brenvik Myklebust