Fagforbundet: – Vi har ikkje lenger tillit til leiinga og styret