Tynger kommunedirektøren at sentrumsplanen har stoppa opp