– Eldre og personar med nedsett funksjonsevne må kunne busetje seg her