– Det er kjempeviktig å bere fram born og unge si stemme

foto