– Det må settast av tilstrekkeleg areal for varehandel

foto