Opnar for trafikkopplæring og oppkøyring i tunge køyretøy

foto