Ønskjer samarbeid med Stad kommune på dette feltet