Mobilitet for unge kan avgjere om ein kjem til å flytte heim