Konsernstyret i TINE har vedteke å byggje nytt meieri og terminal i Bergen til 800 millionar kroner. Byggjeprosjektet som skal stå klart til bruk i 2019/2010 betyr av produksjonen av konsummjølk vert lagt ned på Byrkjelo, opplyser TINE i ei pressemelding. Samtidig seier TINE at Byrkjelo er blant TINE sine satsingsanlegg for produksjon av kvitost og brunost, og at det er sannsynleg at denne produksjonen vil auke.

I pressemeldinga frå TINE heiter det mellom anna: "TINE fortsetter moderniseringen av meieriindustrien og bygger nytt meieri og terminal i Bergen til 800 millioner kroner, klar til bruk i 2019/2020 i det som er Norges nest største marked. Anlegget vil bestå av både produksjon, lager og distribusjon og vil bidra til å styrke TINEs konkurransekraft mot stadig mer internasjonal konkurranse. Vedtaket betyr også at produksjonen av konsummelk på Byrkjelo avvikles."

Når det gjeld anlegget på Byrkjelo, seier TINE dette i pressemeldinga som vart sendt ut i dag:

"Byrkjelo er blant TINEs satsningsanlegg for produksjon av hvitost og brunost og det er sannsynlig at denne produksjonen vil øke. I dag er 25 årsverk av de ca. 160 årsverka på Byrkjelo knyttet til produksjon, lager og distribusjon av konsummelk og disse vil bli berørt av endringene frem i tid."

Når det gjeld forholdet til dei tilsette på Byrkjelo, seier konserndirrektør Aniela Gjøs: "TINE skal ta vare på alle som blir berørt av disse endringene gjennom omstillingsavtale. Jeg har stor forståelse for at noen av våre medarbeidere på Byrkjelo vil føle usikkerhet i forhold til fremtidig jobb, men vi skal ta oss av hver enkelt medarbeider for å skape mest mulig trygghet og dette har vi gjort mange ganger før med godt resultat."