Nordfjordkryssing og Nordfjord Vekstinviterer til bru-konferanse på Gloppen Hotell 23.-24. mai.

- Måletmed konferansen er å samle kreftene på Vestlandet til ein fellesstrategi for å få gjennomført gode ferjeavløysingsprosjekt raskareog billigare enn i dag, seier styreleiar i Nordfjordkryssing AS,Alfred Bjørlo i ei pressemelding.

- Det er grunn til å vere uroleg over den"kostnadeksplosjonen" for nye veg- og bruprosjekt som vi no ser isamband med planlegginga av ferjefri E39. Skal vi få erstatta ferjemed bru flest mulig stader på Vestlandet, må kostnadene med nyebruer ned. Det krev ny bru-teknologi, og at vi engasjererteknologimiljøa på Vestlandet i å få dette til. Vi må også tenkjeannleis enn i dag om prosjektgjennomføring, konseptval ogfinansiering, seier styreleiar Alfred Bjørlo.

På konferansen kan ein treffe sentrale personar innanfor samferdsleplanlegging ogsamferdslepolitikk på heile Vestlandet, og teknologimiljø med nyetankar om bruteknologi og gjennomføringsstrategiar.